Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met Gouverneur Training bent aangegaan. Gouverneur Training is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden via www.gouverneurtraining nl/algemene-voorwaarden/

Aansprakelijkheid: De trainingen die worden gegeven door Gouverneur Training zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen die kunnen sporten. Gouverneur Training is niet aansprakelijk voor schade, kwijtraken of diefstal van producten of goederen van de deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen goederen. Aansprakelijkheidsstelling voor blessure of iedere andere vorm van letsel die wordt veroorzaakt door de gegeven trainingen wordt derhalve afgewezen. Gouverneur Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van letsel of lichamelijke beschadiging.

Lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt aangegaan door een 5-rittenkaart, 10-rittenkaart of een 12-rittenkaart. Het kan op elk gewenst moment ingaan.

De 5-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van drie-maanden en gaat in bij de eerste training.

De 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van vijf-maanden en gaat in bij de eerste training.

De 12-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van zes-maanden en gaat in bij de eerste training.

Beëindiging van een lidmaatschap door een deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De brief dient gericht aan Gouverneur Training, Ridderspoor 79 1689 TH te Zwaag en ondertekend te zijn door het lid. De brief kan ook persoonlijk aan de desbetreffende trainer gegeven worden. Opzeggen dient minimaal één maand voor einddatum van het lidmaatschap in bezit te zijn van Gouverneur Training.

Betaling: De betalingen van de trainingen van Gouverneur Training zijn op basis van vooruitbetaling. Betaling dient te geschieden per maand vooruit (bij voorkeur automatische incasso). Bij niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Het tussentijds opschorten kan alleen in bijzondere gevallen, en dit alleen in overleg met de directie.

Check-in: Bij inschrijving krijgt de deelnemer een 5-10-12 rittenkaart. Deze dient ten alle tijden getoond te kunnen worden voor de training van start gaat. Op de pas staat de naam, welk type abonnement en eind datum abonnement. De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan anderen. De pas blijft ten alle tijden eigendom van Gouverneur Training. Bij verlies van de pas zal er € 5,- in rekening worden gebracht voor vervanging.

Trainingen

1.Gouverneur Training is vrij in de verdeling van de trainingstijden.

2.Gouverneur Training behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

3.Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Als er door derde omstandigheden geen trainingen kunnen worden gegeven is het niet mogelijk om hier restitutie voor te krijgen.

Overige voorwaarden:

1.Gouverneur Training behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen zonder voorafgaande notificatie. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

2.Gouverneur Training kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

3.Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Gouverneur Training behoudt zich het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Conform Algemene Voorwaarden worden afspraken die 48 uur van te voren worden afgezegd niet doorbelast. Afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% door belast. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden 100% door belast.

Algemene Voorwaarden worden op verzoek uitgereikt