Teams


Teams

Een goed team is zoveel meer dan een losse groep mensen bij elkaar hoe groot de kwaliteiten van de individuen ook zijn. Wat is de kracht van een team?

-  Het hebben van een gezamenlijk doel;
  -  Zicht hebben op eigen en andermans kwaliteiten en valkuilen;
  -  Vertrouwen hebben in elkaar;
-  Met elkaar een goede chemie hebben;
-  Aspecten van een team die allemaal buitengewoon waardevol zijn
-  en die niet automatisch komen met de tijd, maar vragen om een bewuste investering.

Wat heeft jouw (sport)team nodig? Wat maakt een (sport)team succesvol? Welke factoren kunnen daaraan bijdragen?

-  Communicatie;
-  Doelstelling;
-  Groepsprocessen en rollen;
-  Teamcultuur;
-  Kernwaarden;
-  Omgaan met feedback;
-  Evaluatie en reflectie;
-  Leren van en met elkaar.

‘The strength of a team is in its members.
The strength of its members is the team.

                                                          -Phil Jackson-

 

 

Ben jij benieuwd waar jij staat met jouw (sport)team?

-  In welke fase bevindt jouw (sport) team zich?
-  Hoe kun je overzichtelijk maken waar de ontwikkelpunten liggen?

Er zijn zowel theoretische als praktische manieren om inzichtelijk te maken waar de ontwikkelpunten van het (sport)team liggen. Het startpunt moet wel zijn dat elk individu inzicht heeft in wat hij/zij kan bijdragen aan het effectiever maken van het team. Wat verstaat de individu onder team?

Om (sport)teams te laten groeien, kan er gebruik worden gemaakt van de vijf fases van Bruce Tuckman. Teams doorlopen verschillende ontwikkelingsfasen, De oriëntatiefase, De conflictfase, De integratiefase, De uitvoeringsfase en de eindfase.

Voor bestudering van groepsdynamische processen binnen sportteams kan het model van Carron & Brawley worden gebruikt. In het model worden input-, proces- en outputvariabelen onderscheiden.

Het programma wordt voor het team op maat gemaakt. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken wij de doelstellingen. Aan de hand van de wens wordt er een theoretisch en/of praktisch programma gemaakt.